V. ULUSLARARASI GENÇLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ 2023

Kongre Yönetimi

Kongre Yönetimi

KONGRE BAŞKANI

 

Prof. Dr. Gülay BÖREKÇİ

Mersin Üniversitesi

 

KONGRE KOORDİNATÖRÜ

 

Dr. Öğr. Üy. Çağla ÖZER

İstinye Üniversitesi

 

Dr. Öğr. Üy. Ebru BAĞÇI

Beykent Üniversitesi

 

KONGRE DÜZENLEME KURULU BAŞKANI

VE

YARDIMCILARI

 

Dr. Zekeriya BİNGÖL

Türkiye Gençlik Klüpleri Konfederasyonu 

Yüksek Danışma Kurul Üyesi

 

Öğr. Gör. Erhan İŞLEK

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

 

KONGRE DANIŞMA KURULU BAŞKANI

VE

YARDIMCILARI

 

Prof. Dr. Hüseyin ÇEKEN

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

 

Doç. Dr. Adile TÜMER

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

 

KONGRE YÜRÜTME KURULU BAŞKANI

VE

YARDIMCILARI

 

Prof. Dr. Hasan BOZGEYİKLİ

Selçuk Üniversitesi

 

Doç. Dr. Levent KARADAĞ

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

 

Doç. Dr. Taner DALGIN

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi