V. ULUSLARARASI GENÇLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ 2024

Kongre Yönetimi

Kongre Yönetimi

KONGRE BAŞKANI
 
Prof. Dr. Gülay BÖREKÇİ
Mersin Üniversitesi
 
 KOORDİNATÖRÜ VE YARDIMCILARI
 
Prof. Dr. Hasan BOZGEYİKLİ
Selçuk Üniversitesi
 
Doç. Dr. Adile TÜMER
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
 
DÜZENLEME KURULU BAŞKANI VE YARDIMCILARI
 
Dr. Zekeriya BİNGÖL
Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu 
Yüksek Danışma Kurul Üyesi
 
Öğr. Gör. Erhan İŞLEK
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
 
Öğr. Gör. Kadir BAYSAL
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
 
DANIŞMA KURULU BAŞKANI VE YARDIMCILARI
 
Prof. Dr. Asiye KARTAL
Pamukkale Üniversitesi
 
Doç. Dr. Hatice ULUSOY
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
 
 YÜRÜTME KURULU BAŞKANI VE YARDIMCILARI
 
Prof. Dr. Gülendam KARADAĞ
Dokuz Eylül Üniversitesi
 
Prof. Dr. Zülfikar BAYRAKTAR
Anadolu Üniversitesi
 
Dr. Öğr. Üy. Ebru BAĞÇI
Beykent Üniversitesi