V. ULUSLARARASI GENÇLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ 2024

Kongre Bildiri Formatı

Kongre Bildiri Formatı

Bildirimi Gönderiminde Dikkat Edilecek Hususlar:

 

  • Kongrenin dili Türkçe, Türki Lehçeleri ve İngilizce’dir. 
  • Kongremize 5 farklı ülkeden davetli bilim insanının katılımı sağlaacak olup, ilgili yönetmeliklerin kriterleri sağlanacaktır.  
  • Katılımcı akademisyenler kongremize Özet Metin, Tam Metin veya Poster Sunum ile katılım sağlayabilirler. 
  • Katılımcılar en fazla 2 (iki) bildiri ile kongreye katılabiliri, sadece bir bildiri sunabilir. 
  • Tam, Özet ve Poster Bildiriler, iki Bilim Kurulu Üyesi (Hakem)  tarafından onay verildikten sonra Kongrede sunulmaya ve Bildiri Kitabında yer almaya hak kazanmaktadır. 
  • Kongrede sunulan bildirilerin özet ve tam metinleri yazarın isteğine bağlı olarak elektronik ortamda ISBN’li Kongre Bildiri Kitabında yayınlanacaktır. 
  • Katılımcının isteğine bağlı olarak gönderilen bildiri, anlaşmalı  Uluslararası Dergide dergini şartlarını (Hakem süreci ve indirimli ücreti) sağladığı takdirde makale olarak yayınlanabilecektir.

 

Örnek Özet Bildiri ve Kuralları İçin Lütfen Tıklayınız

 

Tam Metin Yazım Kuralları İçin Lütfen Tıklayınız