V. ULUSLARARASI GENÇLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ 2024

Kongre Konuları

Kongre Konuları

KONGRE KONULARI

    Gençlik ve Dil

     Gençlik ve Din

     Gençlik ve Eğitim

     Gençlik ve İstihdam

     Gençlik ve Kimlik

     Gençlik ve Madde Bağımlılığı

     Gençlik ve Medya

     Gençlik ve Sağlık

     Gençlik ve Sanat

     Gençlik ve Siyaset

     Gençlik ve Spor

     Gençlik ve Teknoloji

     Gençlik ve Terörizm

     Gençlik ve Turizm

 

* Yukarıda belirtilen konu başlıklarında yapılan çalışmalara öncelik verilecek

olup, Gençlik ile ilgili farklı başlıklarda yapılan çalışmalarda değerlendirme

kapsamına alınacaktır. 

 

** Kongremizde her araştırmacının ismi en fazla 2 bildiride yer alabilir ve bir araştırmacı en fazla 1 bildiri sunabilir. Bu sayının üstündeki talepler kabul edilmeyecktir.