V. ULUSLARARASI GENÇLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ 2024

Kongre Danışma Kurulu

Kongre Danışma Kurulu

Prof. Dr. Asiye KARTAL
Pamukkale Üniversitesi
Prof. Dr. Cem ŞAHİN Muğla Sıtkı Koçman Üniveristesi
Prof. Dr. Haluk TANRIVERDİ
İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Handan ZİNCİR
Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Hüseyin ÇEKEN
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Prof. Dr. Mediha SUBAŞI BAYBUĞA
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Prof. Dr. Selmin ÖZER
Mersin Üniversitesi
Doç. Dr. Gül YILMAZ
İstanbul Topkapı Üniversitesi
Doç. Dr. Gülbahar KORKMAZ ARSLAN
Pamukkale Üniversitesi
Doç. Dr. Levent KARADAĞ Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Doç. Dr. Meryem ÖZTÜRK HANEY
Dokuz Eylül Üniversitesi
Doç. Dr. Yunus TOPSAKAL
Alanya Üniversitesi