V. ULUSLARARASI GENÇLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ 2024

II. UGAK Makaleler (OPUS Gençlik Araştırmaları Özel Sayısı) 2017