V. ULUSLARARASI GENÇLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ 2023

II. UGAK Makaleler (OPUS Gençlik Araştırmaları Özel Sayısı) 2017