IV. ULUSLARARASI GENÇLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ - BANDIRMA

KONGRE ÇAĞRI

KONGRE ÇAĞRI

 

Kıymetli Bilim İnsanları,

Ülkelerin geleceklerinin garantisi niteliğinde olan gençlerin, başta eğitim hayatları olmak üzere, gelişimleri boyunca yaşayabilecekleri sorunların ve bu sorunlara yönelik çözümlerin üzerinde son yıllarda daha sıklıkla durulması ve disiplinler arası çalışmaların da ilgi alanına giren genç nüfusa yönelik araştırmalara daha fazla yer verilmesi gerekmektedir.

 

Gençlik Araştırmaları üzerine yapılan çalışmaların ve sonuçlarının paylaşılması amacıyla Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çankaya Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi, Uluslararası Balkan Üniversitesi, Nahcivan Üniversitesi, Moğolistan Khovda Üniversitesi işbirliğinde “IV. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi-2019”u, (IV. International Youth Researches Congress-2019),  23-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Marmariste Sentido Orko Lotus Beach'te gerçekleştireceğiz.

 

İlkini 2016 yılında Marmaris’te, ikincisini 2017 yılında Fethiye’de, üçüncüsünü 2018 yılında Nahcivan’da başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğimiz Kongremizde, farklı ülkelerden bilim insanlarının bir araya gelerek Gençlik Çalışmaları alanında çalışmalarını sunmaları ve görüş alışverişinde bulunmaları amaçlanmaktadır.

 

Kongremize Sosyal Bilimler, Din, Dil, Eğitim, Sosyoloji, Felsefe, Sağlık, Sanat, Spor, Siyaset, Teknoloji, Tarih ve Turizm alanında Gençlik üzerine çalışma yapan akademisyen ve araştırmacıları, özgün akademik çalışmalarla kongremize katkı sağlamaya davet ediyoruz.

 

Kongremize en az 5 farklı ülkeden davetli bilim insanı katılacak olup, ilgili yönetmeliklerin kriterleri sağlamaktadır. Katılımcı akademisyenler, sözlü veya poster sunumu kendileri tercih ederek katılım sağlayacaklardır. Kongrenin dili Türkçe, Türk Lehçeleri ve İngilizcedir. Katılımcılar en fazla 4 (dört) bildiri ile kongreye katılabiliri, sadece iki bildiri sunabilirler.

 

Kongrede sunulan bildirilerin özet metinleri veya tam metinleri yazarın isteğine bağlı olarak elektronik ortamda ISBN’li Kongre Bildiri Kitabında, tam ve özet metin olarak yayınlanacaktır. Katılımcının isteğine bağlı olarak gönderilen bildiri, anlaşmalı  uluslararası dergide (dergini şartlarını sağlayarak) makale olarak yayınlanabilecektir.

 

Siz değerli bilim insanlarını Ülkemizin cennet köşelerinden biri olan Marmaris’te görmekten mutluluk duyacağımızı belirtir, çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar dileriz. 

 

Saygılarımızla…. 

Kongre Düzenleme Kurulu