V. ULUSLARARASI GENÇLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ 2024

Kongre Düzenleme Kurulu

Kongre Düzenleme Kurulu

Dr. Zekeriya BİNGÖL
GENÇKONFED Yüksek Danışma Kurulu Üyesi
Dr. Sevinç CABBAROVA
Azerbaycan İlimler Akademiası
Ögr. Gör. Erhan İŞLEK
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Öğr. Gör. Ayşe DELİORMANLI
Beykent Üniversitesi
Öğr. Gör. Kadir BAYSAL
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Öğr. Gör. Nurgül Demet YORGAN
İstanbul Arel Üniversitesi
Arş. Gör. Dr. Edip AYGÜLER
Mersin Üniversitesi
Arş. Gör. Güzide ÜĞÜCÜ
Mersin Üniversitesi
Arş. Gör. Sümeyye KAYA KOCAGİL
Mersin Üniversitesi
Arş. Gör. Dr. Zeliha YAMAN
Mersin Üniversitesi
Buse Çelik KADER
Belçika Turizmci
Mercan SÖNMEZ 
Turizmci