V. ULUSLARARASI GENÇLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ 2023

Kongre Düzenleme Kurulu

Kongre Düzenleme Kurulu

Dr. Zekeriya BİNGÖL

GENÇKONFED Yüksek Danışma Kurulu Üyesi

Öğr. Gör. Dr. Feyzullah TECİRLİ

Mersin Üniversitesi

Dr. Sevinç CABBAROVA

Azerbaycan İlimler Akademiası

Ögr. Gör. Erhan İŞLEK

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Öğr. Gör. Ayşe DELİORMANLI

Beykent Üniversitesi

Öğr. Gör. Kadir BAYSAL

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Öğr. Gör. Nurgül Demet YORGAN

İstanbul Arel Üniversitesi

Arş. Gör. Dr. Zeliha YAMAN

Arş. Gör. Dr. Edip AYGÜLER

Arş. Gör. Güzide ÜĞÜCÜ

Arş. Gör. Sümeyye KAYA KOCAGİL

Mersin Üniversitesi

Mersin Üniversitesi

Mersin Üniversitesi

Mersin Üniversitesi