Gün
Saat
Dakika
Saniye

KONGRE ÇAĞRI

 

Kıymetli Bilim İnsanları,

 

Ülkelerin geleceklerinin garantisi niteliğinde olan gençlerin, başta eğitim hayatları olmak üzere, gelişimleri boyunca yaşayabilecekleri sorunların ve bu sorunlara yönelik çözümlerin üzerinde son yıllarda daha sıklıkla durulması ve disiplinler arası çalışmaların da ilgi alanına giren genç nüfusa yönelik araştırmalara daha fazla yer verilmesi gerekmektedir.

 

İlkini 2016 yılında Marmaris’te, ikincisini 2017 yılında Fethiye’de, üçüncüsünü 2018 yılında Nahcivan’da ve dördüncüsünü 2019 yılında yine Marmaris'te başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.  

 

Kongremizde, farklı ülkelerden bilim insanlarının bir araya gelerek Gençlik Çalışmaları alanında çalışmalarını sunmaları ve görüş alışverişinde bulunmaları amaçlanmaktadır.

 

Kongremize Sosyal Bilimler, Din, Dil, Eğitim, Sosyoloji, Felsefe, Sağlık, Sanat, Spor, Siyaset, Teknoloji, Tarih ve Turizm alanında Gençlik üzerine çalışma yapan akademisyen ve araştırmacıları, özgün akademik çalışmalarla kongremize katkı sağlamaya davet ediyoruz.

 

Kongremize en az 5 farklı ülkeden davetli bilim insanı katılımı sağlanacak olup, katılımcı akademisyenler, poster ve sözlü sunumu, kendileri tercih ederek, katılım sağlayacaklardır.

 

Kongrenin dili Türkçe, Türk Lehçeleri ve İngilizcedir. Katılımcılar en fazla 2 (iki) bildiri ile kongreye katılabilir, sadece bir bildiri sunabilirler.

 

Kongrede sunulan bildiriler iki Bilim Kurulu Üyesi (Hakem) tarafından onay verildikten sonra kongrede sunulmaya ve Bildiri Kitabında yer almaya hak kazanacaktır. 

  • Yazarın isteğine bağlı olarak özet, tam ve poser bildiriler, bu süreçleri tamamladıktan sonra elektronik ortamda ISSN’li Kongre Bildiri Kitabında yayınlanacaktır.
  • Veya anlaşmalı uluslararası dergide, dergini şartlarını sağlayarak (derginin hakem sürecini sağlayarak ve kongremiz için indirimli ücretini ödeyerek), makale olarak yayınlanabilecektir.

 

Kongremizi Anlaşmalı Uluslararası Dergilerimiz; (Dergiyi Görmek için Üzeine Tıklayınız)

 

Siz değerli bilim insanlarını Ülkemizin cennet köşelerinden biri olan Marmaris’te görmekten mutluluk duyacağımızı belirtir, çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar dileriz. 

 

Saygılarımızla…. 

Kongre Düzenleme Kurulu

 

 

 

 

Duyurular

Kongre Afişi

Amblem