V. INTERNATIONAL YOUTH RESEARCHES CONGRESS 2024

Congress Organizing Committee

Congress Organizing Committee

Dr. Zekeriya BİNGÖL

GENÇKONFED Yüksek Danışma Kurulu Üyesi

Dr. Sevinç CABBAROVA

Azerbaycan İlimler Akademiası

Ögr. Gör. Erhan İŞLEK

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Öğr. Gör. Ayşe DELİORMANLI

Beykent Üniversitesi

Öğr. Gör. Kadir BAYSAL

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Öğr. Gör. Nurgül Demet YORGAN

İstanbul Arel Üniversitesi

Arş. Gör. Dr. Edip AYGÜLER

Mersin Üniversitesi

Arş. Gör. Güzide ÜĞÜCÜ

Mersin Üniversitesi

Arş. Gör. Sümeyye KAYA KOCAGİL

Mersin Üniversitesi

Arş. Gör. Dr. Zeliha YAMAN

Mersin Üniversitesi