V. INTERNATIONAL YOUTH RESEARCHES CONGRESS 2024

Congress Administration

Congress Administration

PRESIDENT OF CONGRESS

 

Prof. Dr. Gülay BÖREKÇİ

Mersin Üniversitesi

 

CHAIRMAN OF CONGRESS COORDINATION

 

Prof. Dr. Hasan BOZGEYİKLİ

Selçuk Üniversitesi

 

Doç. Dr. Adile TÜMER

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

 

CHAIRMAN OF THE CONGRESS ORGANIZATION COMMITTEE

 

Dr. Zekeriya BİNGÖL

Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu 

Yüksek Danışma Kurul Üyesi

 

Öğr. Gör. Erhan İŞLEK

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

 

Ahmet KARABOĞA

Marmaris Gençlik Derneği Kurucu Başkanı

 

CHAIRMAN OF TE CONGRESS ADVISORY BOARD

 

Prof. Dr. Asiye KARTAL

Pamukkale Üniversitesi

 

Doç. Dr. Hatice ULUSOY

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

 

CHAIRMAN OF THE EXECUTIVE COMMITTEE OF CONGRESS

Prof. Dr. Gülendam KARADAĞ

Dokuz Eylül Üniversitesi
 
Doç. Dr. Zülfikar BAYRAKTAR
Anadolu Üniversitesi
 
Dr. Öğr. Üy. Ebru BAĞÇI
Beykent Üniversitesi