V. ULUSLARARASI GENÇLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ 2024

Yürütme Kurulu

Yürütme Kurulu

Prof. Dr. Gülendam KARADAĞ

Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Mualla YILMAZ

Mersin Üniversitesi

Prof. Dr. Türkan TURAN

Pamukkale Üniversitesi

Prof. Dr. Zülfikar BAYRAKTAR Anadolu Üniversitesi

Doç. Dr. Aktolkin ABUBAKİROVA

Ahmet Yesevi Üniversitesi

Doç. Dr. Fatma BAŞALAN İZ

Süleyman Demirel Üniversitesi

Doç. Dr. Fatma ERSİN

Harran Üniversitesi

Doç. Dr. Gülay TAŞDEMİR YİĞİTOĞLU

Pamukkale Üniversitesi

Doç. Dr. Melahat YILDIRIM SAÇILIK

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Doç. Dr. Özcan AYGÜN

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Doç. Dr. Taner DALGIN Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Dr. Öğr. Üy. Burcu ARISOY

Beykent Üniversitesi

Dr. Öğr. Üy. Ebru BAĞÇI

Beykent Üniversitesi

Dr. Oğr. Üy. Oğuz DOĞAN

Antalya Bilim Üniversitesi