V. ULUSLARARASI GENÇLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ 2023

Yürütme Kurulu

Yürütme Kurulu

Prof. Dr. Hasan BOZGEYİKLİ

Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Mualla YILMAZ

Mersin Üniversitesi

Doç. Dr. Aktolkin ABUBAKİROVA

Ahmet Yesevi Üniversitesi

Doç. Dr. Gizem ÖZGÜREL

Balıkesir Üniversitesi

Doç. Dr. Gülay TAŞDEMİR YİĞİTOĞLU

Pamukkale Üniversitesi

Doç. Dr. Hatice ULUSOY

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Doç. Dr. Levent KARADAĞ

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Doç. Dr. Melahat YILDIRIM SAÇILIK

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Doç. Dr. Taner DALGIN

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi  Burcu ARISOY

Beykent Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa GÜLER Selçuk Üniversiesi

Dr. Oğr. Üy. Oğuz DOĞAN

Antalya Bilim Üniversitesi