IV. ULUSLARARASI GENÇLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ - BANDIRMA

Yürütme Kurulu

Yürütme Kurulu

Assoc. Prof. Dr. Asiye KARTAL

Pamukkale Üniversitesi

Assoc. Prof. Dr. Ekrem AYAN

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Assoc. Prof. Dr. Emin ŞIHALİYEV

Azerbaycan Milli Elemler Akad.

Assoc. Prof. Dr. Kürşad GÜLBEYAZ

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Ph. D. Mehmet GÜNLÜK

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Ph. D. Gülay TAŞDEMİR YİĞİTOĞLU

Pamukkale Üniversitesi