IV. ULUSLARARASI GENÇLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ - BANDIRMA

Onur Konuğu (Davetli Konuşmacılar)

Onur Konuğu (Davetli Konuşmacılar)


Dr. Mehmet KASAPOĞLU
Gençlik ve Spor Bakanı
(Tensip Buyururlarsa)


Mehmet Nuri ERSOY

Kültür ve Turizm Bakanı

(Tensip Buyururlarsa)