V. ULUSLARARASI GENÇLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ 2023

Koordinasyon Kurulu

Koordinasyon Kurulu

Dr. Öğr. Üy. Çağla ÖZER

İstinye Üniversitesi

 Dr. Öğr. Üy. Ebru BAĞÇI

Beykent Üniversitesi

Öğr. Gör. Mehmet KAHRAMAN

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi