V. ULUSLARARASI GENÇLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ 2024

Koordinasyon Kurulu

Koordinasyon Kurulu

 

Prof. Dr. Hasan BOZGEYİKLİ

Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. Adile TÜMER

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Doç. Dr. Gülengül MERMER

Ege Üniversitesi

Dr. Öğr. Üy. Eda KILINÇ İŞLEYEN

Uşak Üniversitesi

Öğr. Gör. Dr. Feyzullah TECİRLİ

Mersin Üniversitesi

Öğr. Gör. Mehmet KAHRAMAN

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi