IV. ULUSLARARASI GENÇLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ - BANDIRMA

Bildiri Formatı

Bildiri Formatı

Bildirimi Gönderiminde Dikkat Edilecek Hususlar:

 

  • Kongrenin dili Türkçe, Türki Lehçeleri ve İngilizce’dir. 
  • Kongremize en az 5 farklı ülkeden davetli bilim insanı katılacak olup, ilgili yönetmeliklerin kriterleri sağlamaktadır. 
  • Katılımcı akademisyenler kongremize Özet Metin, Tam Metin veya Poster Sunum ile katılım sağlayabilirler. 
  • Katılımcılar en fazla 4 (dört) bildiri ile kongreye katılabiliri, sadece iki bildiri sunabilir. (Ödenen Katılım Bedeli iki bildiri için geçerlidir.)
  • Kongrede sunulan bildirilerin özet metinleri veya tam metinleri yazarın isteğine bağlı olarak elektronik ortamda ISBN’li Kongre Bildiri Kitabında yayınlanacaktır. 
  • Katılımcının isteğine bağlı olarak gönderilen bildiri, anlaşmalı  Uluslararası Dergide (dergini şartlarını sağladığı takdirde) makale olarak yayınlanabilecektir.

 

Örnek Bildiri Özeti İçin Lütfen Tıklayınız

 

Yazım Kuralları İçin Lütfen Tıklayınız

 

ÖZET YAZIM KURALLARI